Skip to main content

Migracja dysku .vhd do Azure – Migration disc .vhd to Azure

· 2 min read
Piotr Rogala

W tym artykule opiszę jak możemy przemigrować do Azure dysk z Windows 10 TechPreview.

 1. Przygotowujemy dysk .vhd
  • Jeśli posiadamy dysk .vhdx możemy użyć polecenia PS w celu przekonwertowania:

Convert-VHD –Path “D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhdx" –DestinationPath “D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhd

azure-migracja-1

azure-migracja-2

 1. Wybieramy storage, na który będziemy migrować dysk, najbardziej nas interesuje linki blobs.
 2. Odpalamy PowerShell-a dla Azure
 3. W konsoli wklepujemy:
$cred = Get-Credential
Add-AzureAccount -Credential $cred
$sourceVHD = “D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhdx"
$destinationVHD="https://test-storage.blob.core.windows.net/vhds/Windows10-Test.vhd"
Add-AzureVhd -LocalFilePath $sourceVHD -Destination $destinationVHD -NumberOfUploaderThreads 5

Dla $source i $destynation zmieniamy analogicznie do naszych potrzeb

 1. Efekt przenoszenia do Azure.

azure-migracja-3

 1. Przechodzimy do Virtual Machines > Disk

  • Tutaj wybieramy nasz .vhd i klikamy Create.

  • Wypełniamy nazwę obrazu oraz wskazujemy go w naszym kontenerze z dyskami.

azure-migracja-4

 1. Chcąc teraz skorzystać z naszego dysku przechodzimy do galerii z systemami New > Compute > Virtual Machine > From Gallery
  • Klikając na My Images zobaczymy nasz przygotowany dysk.

I tak udało nam się przenieść wirtualkę do Azure, może to być skonfigurowana gotowa do pracy bądź dysk bazowy „template” który możemy wykorzystywać przy tworzeniu innych maszyn.

Opcja ściągnięcia dysku .vhd z Azure:

 1. Odpalamy konsole PowerShell Azure
  • Wklepujemy:
$cred = Get-Credential
Add-AzureAccount -Credential $cred
$sourceVHD = "https://storage-test.blob.core.windows.net/vhds/Windows10Test.vhd"
$destinationVHD = "D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhd"
Save-AzureVhd -Source $sourceVHD -LocalFilePath $destinationVHD -NumberOfThreads 5