Skip to main content

One post tagged with "ibm"

View All Tags

· One min read
Piotr Rogala

Najważniejszym elementem rozpoczęcia budowy infrastruktury Cloud-owej w swojej firmie jest wiedza co możemy dzięki niej osiągnąć. Pozwoli to nam na wyciągnięcie maksymalnej ilości korzyści z nowego wdrożenia. Zaprezentowany poniżej film wyjaśnia niemal jak dla małego dziecka ideę działania chmur, zapraszam do oglądania:

Niestety video nie przetrwało próby czasu.