Skip to main content

One post tagged with "logowanie"

View All Tags

· One min read
Piotr Rogala

W poniższym artykule opiszę w skrócie jak zabrać się do Azure CLI. Z jego pomocą będziemy mogli administrować chmurą Azure z systemu Windows jak i Linux. Aby wystartować potrzebujemy pliki instalacyjne:

node.js: https://nodejs.org/en/download/

Azure CLI:  https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/xplat-cli-install/

Po ich instalacji z poziomu CMD mamy dostępny moduł Azure CLI. Wpisz w oknie CMD: azure a następnie zobaczysz informacje dotyczące komend azure-owych.

image]