Skip to main content

One post tagged with "vm"

View All Tags

· 4 min read
Piotr Rogala

W tej części tytuł jest angielski, ponieważ nie stosuje spolszczeń dla technicznego języka. Ten post jest spowodowany tym co Microsoft niestety przestał wspierać w Azure a mianowicie breaklease dla blobów podpiętych do wirtualnej maszyny. Było mi to potrzebne do jednego zadania, dlatego byłem zmuszony zrobić coś innego. Mianowicie potrzebne mi było usunięcie maszyny i stworzenie jej bazując na istniejących vhd'kach w innym kontenerze dodatkowo moje założenie wymagało powershell'a. W skrócie odtworzenie maszyny z jakiegoś stanu, który jest przechowywany jako kopia dysków wirtualnej maszyny. Myślę, że są osoby, którym się to przyda.

Krótki opis:

  1. Podajemy nazwę maszyny lub listę maszyn z naszej subskrypcji.
  2. Na podstawie nazwy maszyny znajdujemy resource groupe.
  3. Wyłączamy maszynę.
  4. Na podstawie RG i nazwy VM sprawdzamy jakie dyski są podpięte do maszyny.
  5. Znajdujemy sobie context dla dysków.
  6. Mając wszystkie dane przechodzimy do usuwania maszyny.
  7. Usuwany obecny vhd z OS.
  8. Kopiujemy w jego miejsce wcześniej skopiowany vhd z kontenera "images".
  9. Przeprowadzamy dalej tą samą operacje dla wszystkich podpiętych dysków data.
  10. Na podstawie wszystkich zebranych wcześniej danych tworzymy wirtualną maszynę.