Skip to main content

One post tagged with "ws2012"

View All Tags

· 3 min read
Piotr Rogala

Dzisiaj przedstawię jak należy poprawnie udostępnić zdalne aplikacje w Windows Server 2012. Udostępnianie wirtualnych maszyn i zdalnych aplikacji zostało rozbudowane dlatego warto zapoznać się wstępną konfiguracją. Na początku jak zawsze rozpoczynamy w Server Manager i dodajemy nową rolę, a następnie w tym momencie użyjemy nowych udogodnień do tworzenia zdalnych usług. Wybieramy opcję "Role Desktop Services installation", a w kolejnym kroku wybieramy: "Standard deployment"